Top

白蘭地收購價格表

Gautier Cognac 高帝亞白蘭地收購價格表

高帝亞 干邑白蘭地 收購價格表
Gautier Cognac Purchase Price table

酒品名稱   0.7L 1.0L 1.5L 3.0L
A1   - - - - -
A2   - - - - -

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康